Hussamling i gamle Mardal skule 2. oktober

Huset i Bygda arbeidar for å auke merksemda kring verdien av dei organisasjonseigde og frivillig drifta husa i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

2. oktober, frå  19.30-21.30, arrangerer vi hussamling i gamle Mardal skule på Sandane, Gloppen kommune. Samlinga er eit samarbeid med Mardal krings. Påmelding innan måndag 30. oktober til Christoffer@ungdomslag.no eller på mob. 48 00 48 17.

På samlingane får du informasjon om prosjektet og korleis det kan nyttast av ditt lag eller foreining. Det vil også bli gitt tips og råd om ulike tilskotsordningar og korleis ein kan utforme gode søknadar.

 Samlinga er gratis og ope for alle som er interessert.

Hussamling Mardal skule (pdf)

Kart - hussamling gamle Mardal skule oktober 2019.jpg

Hussamlingar i Norddalsfjorden (Flora kommune) og Skodje (Skodje kommune)

Huset i Bygda arbeidar for å auke merksemda kring verdien av dei organisasjonseigde og frivillig drifta husa i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

  •  17. september, frå  18.30-20.30, arrangerer vi hussamling i Solheim skule i Norddalsfjorden, Flora kommune. Samlinga er eit samarbeid med Heimhug Ungdomslag. Påmelding innan måndag 23. september

  • 26. september, frå  19.30-21.30, arrangerer vi hussamling i ungdomshuset Fagerheim i Skodje. Samlinga er eit samarbeid Skodje frilynte Ungdomslag. Påmelding innan fredag 14. september.

På samlingane får du informasjon om prosjektet og korleis det kan nyttast av ditt lag eller foreining. Det vil også bli gitt tips og råd om ulike tilskotsordningar og korleis ein kan utforme gode søknadar.

 Samlingane er gratis.

Sjå vedlegga for meir informasjon om hussamlingane.

Solheim skule, Norddalsfjorden

Fagerheim Ungdomshus, Skodje

Informasjon om Sture Husabø sitt legat – OBS! Søknadsfrist: 19. mai!

Lag og organisasjonar i Vik, Balestrand og Leikanger kan søke om midlar hjå Sture Husabø allmennyttige stifting. I 2019 skal det delast ut totalt 250 000,- 

Forretningsførar er advokat Arvid Mellingen.

For meir informasjon om stifting og søknadar sjå: www.advokat-tollefsen.no/sture-husab-legat

Søknadsskjema finn de her: https://www.advokat-tollefsen.no/s/Sture-Husab-Sknadsskjema.doc

Hussamling i Nordgulfjorden grendahus

Tysdag 21.mai, frå 18.30-20.30, er det hussamling i Nordgulfjorden Grendahus. Samlinga er gratis og open for alle som er involvert eller engasjert i drift av lokale forsamlingshus, som ungdomshus, grendahus, bygdahus og bedehus.

Påmelding innan søndag 19. mai.

Hussamlingane er viktig møteplass for huseigarar, for å utveksle erfaring og få tilført nye idear og kunnskap om t. d. aktivitetar, økonomi og søknads-/tilskotsordningar og offentlege krav til forsamlingshus.

Samlinga er eit samarbeid med Nordgulfjorden Grendahus.

Sjå plakaten for meir informasjon om hussamlinga.             

Del gjerne invitasjonen med andre som har interesse av å delta på samlinga!


Påmelding:

E-post: christoffer@ungdomslag.no

eller send SMS/ring til mobil 48 00 48 17

(Hugs å skriv namn på deltakar/kulturhus og ev. e-post)

På vegne av Huset i bygda håper eg òg at dei som ikkje har registrert seg i husdatabasen nyttar høve til dette (sjå http://www.husetibygda.no/hus-oversikt#sognogfjordane/). Fyll ut vedlagt skjema og returner det til meg og Huset i Bygda ordnar resten!

Meld inn endringar av kontaktperson til ditt kulturbygg:
Huset i bygda sender ut aktuell informasjon på e-post til kontaktpersonane i kulturhusa i Møre og Romsdal. Difor er det viktig at vi har riktig og oppdatert e-postadresse. Er du usikker om du er registrert eller ikkje lenger sit i styret for det lokale kulturbygget, gje melding med rett kontaktinfo til Rådgjevar Christoffer Knagenhjelm, Tlf. 48 00 48 17/e-post christoffer@ungdomslag.no

 

Nyheitsbrev mai 2019 - hussamling Nordgulfjorden Grendahus.jpg