REGIONSAMLING I GAULAR KOMMUNE

Dei organisasjonseige kulturbygga i Gaular kommune er invitert til Regionsamling i Hestadgrend grandahus torsdag 16.april kl 19.30.

Dette er eit nyttig informasjonsmøte for eldsjelene bak dei lokale kulturbygga i Gaular kommune. Alle som er med å driftar eit organisasjonseigd kulturbygg (grendahus, ungdomshus, samfunnshus, bygdahus, bedehus, lagshus, m.m.) er hjerteleg velkomne!

Tema for kvelden vert:

  • Om ”Huset i bygda” (Ingunn Nyheim, ”Huset i bygda”)
  • Kort om deltakaranesine hus, aktivitet og arrangement.
  • Aktivitet og økonomi – tips og idear  (Ingunn Nyheim)
  • Info frå Gaular kommune; Kulturminneplan, m.m.
  • (Bjørnar Fjellhaug, Skule – og kultursjef )
  • Tilskotsordningar og søknadskriving (Ingunn Nyheim)
  • Marknadsføring og synleggjering.  (Ingunn Nyheim)

Det vert enkel servering. Kveldssamlinga er GRATIS.

PÅMELDING INNAN MÅNDAG 13.04.15  Send e-post til :
husetibygda@ungdomslag.no eller send sms/ring til mobil
97 40 36 99  (Hugs å skriv namn på deltakar /kulturbygg og e-post)

HJERTELEG VELKOMNE!