BLI MED PÅ SØKNADSKURS TIL HAUSTEN

Gratis søknadskurs

Søk om midlar til:

Anlegg for idrett, nærmiljø,

friluftsliv og kulturbygg

 Kurset gjev deg verktøy for å få godkjend søknad og inspirasjon

til ulike typar anlegg. Innføring i retningsliner og krav til

spelemiddelsøknader 2017.

Sogndal:    17. aug. – Sogndal kommunehus

Førde:        22. aug. – Storehagen Atrium

Stryn:        25. aug. – Stryn kulturhus

Tid:             kl 18.00-21.00

Målgruppe: Kommunar, frivillige lag og organisasjonar innan fysisk aktivitet/idrett/friluftsliv, grendalag (nærmiljøanlegg) og ungdomslag (kulturbygg).

 Påmelding og informasjon:

kontakt:

atle.skrede@sfj.no,  tlf. 415 30 716,

guro.hoyvik@sfj.no, tlf. 415 30 608

Frist: dagen før kurset

www.sfj.no