Desse lokale kulturbygga fekk økonomisk støtte frå Sparebankstiftinga våren 2017

Sidan 2016 har Sparebankstiftinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Huset i bygda arbeidd i fellesskap for å løfte fram gode prosjekt og kulturbygg som satsar. På denne måten vil vi bygge opp under engasjementet og bidra til å auke aktivitetsnivået i dei lokale kulturbygga i Sogn og Fjordane.

Les meir i nettstaden Porten om kven som fekk midlar denne gongen!