ER DE KLAR FOR SØKNADSKURS TIL SPELEMIDLAR?

Fylkeskommunen har lagt kursa til Sogndal, Stryn og Førde i løpet av august. Desse kursa er aktuelle for dykk som ynskjer å etablere eit anlegg for fysisk aktivitet, idrett eller friluftsliv, eller vidareutvikle eit kulturbygg. Når det gjeld kulturbygg, kan du m.a. søkje midlar til utvikling, rehabilitering og modernisering av kultrubygg, samt Enøk-tiltak og universell utforming. Høyrest dette interesant ut? Sjekk desse lenkane for meir informasjon:

Sogn: https://www.facebook.com/events/1738322263052658/

Sunnfjord: https://www.facebook.com/events/820580178045953/

Nordfjord: https://www.facebook.com/events/577823162378802/

 

 

 

·