Hussamling i gamle Mardal skule 2. oktober

Huset i Bygda arbeidar for å auke merksemda kring verdien av dei organisasjonseigde og frivillig drifta husa i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

2. oktober, frå  19.30-21.30, arrangerer vi hussamling i gamle Mardal skule på Sandane, Gloppen kommune. Samlinga er eit samarbeid med Mardal krings. Påmelding innan måndag 30. oktober til Christoffer@ungdomslag.no eller på mob. 48 00 48 17.

På samlingane får du informasjon om prosjektet og korleis det kan nyttast av ditt lag eller foreining. Det vil også bli gitt tips og råd om ulike tilskotsordningar og korleis ein kan utforme gode søknadar.

 Samlinga er gratis og ope for alle som er interessert.

Hussamling Mardal skule (pdf)

Kart - hussamling gamle Mardal skule oktober 2019.jpg