Hussamlingar i Norddalsfjorden (Flora kommune) og Skodje (Skodje kommune)

Huset i Bygda arbeidar for å auke merksemda kring verdien av dei organisasjonseigde og frivillig drifta husa i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

  •  17. september, frå  18.30-20.30, arrangerer vi hussamling i Solheim skule i Norddalsfjorden, Flora kommune. Samlinga er eit samarbeid med Heimhug Ungdomslag. Påmelding innan måndag 23. september

  • 26. september, frå  19.30-21.30, arrangerer vi hussamling i ungdomshuset Fagerheim i Skodje. Samlinga er eit samarbeid Skodje frilynte Ungdomslag. Påmelding innan fredag 14. september.

På samlingane får du informasjon om prosjektet og korleis det kan nyttast av ditt lag eller foreining. Det vil også bli gitt tips og råd om ulike tilskotsordningar og korleis ein kan utforme gode søknadar.

 Samlingane er gratis.

Sjå vedlegga for meir informasjon om hussamlingane.

Solheim skule, Norddalsfjorden

Fagerheim Ungdomshus, Skodje