Informasjon om Sture Husabø sitt legat – OBS! Søknadsfrist: 19. mai!

Lag og organisasjonar i Vik, Balestrand og Leikanger kan søke om midlar hjå Sture Husabø allmennyttige stifting. I 2019 skal det delast ut totalt 250 000,- 

Forretningsførar er advokat Arvid Mellingen.

For meir informasjon om stifting og søknadar sjå: www.advokat-tollefsen.no/sture-husab-legat

Søknadsskjema finn de her: https://www.advokat-tollefsen.no/s/Sture-Husab-Sknadsskjema.doc