KAN DETTE VERE NOKO FOR LOKALE KULTURBYGG I TRIVSELSFYLKET?

UDI deler ut 60 millioner kroner til aktiviteter for barn i asylmottak UDI fordeler i 2016 inntil 60 millioner kroner i tilskudd til aktiviteter for barn i asylmottak. Søknadsfristen er 1. mars.

Publisert: 26.01.2016

Midlene skal gå til aktiviteter som bidrar til at barn i asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig.

Frivillige organisasjoner og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter som organiserer aktiviteter for barn i mottak kan søke om midler gjennom ordningen. Driftsoperatører av asylmottak kan også få midler hvis det ikke kommer inn kvalifiserte søknader fra aktører som ikke er fortjenestebaserte.

Informasjon om ordningen