KULTURBYGGKONFERANSEN 2016

Er du engasjert i eit av dei 400 kulturbygga i fylket vårt? Ynskjer du å vite meir om søknadskriving og tilskotsordningar? Eller lurer du rett og slett korleis du lagar eit god budsjett? Treng du idear til korleis skape gode, inkluderande møteplassar og aktivitet? Har du idear, men treng inspirasjon til korleis skape visjonane om til verklegheit?

Då er dette konferansen for deg!

Set av laurdag 12.november kl 9.30 - 17.30 til fagleg påfyll og inspirasjon.

LAGSHUSET FRAM, STÅRHEIM, EID KOMMUNE

TEMA FOR DAGEN:     

  • SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE, GURO HØYVIK. Spelemidlar til kulturbygg   
  • SPAREBANKSTIFTINGA SOGN OG FJORDANE, PÅL FIDJESTØL «Søknadskurs med fokus på budsjettskriving»    
  • LEIKANGER UNGDOMSLAG, MAGNAR OG ASTRID BOLSTAD «Frå visjon til verkelegheit – Suksesshistoria 2016»    
  • EID FRIVILLIGSENTRAL, ASTRID GRETE TORHEIM. «Kulturbygga som inkluderingsarenaer» 

Konferansen kostar 400,- kr pr.pers inkl. mat og drikke gjennom dagen. 

Påmelding: Til prosjektleiar for Huset i bygda, Ingunn Nyheim, anten e-post til husetibygda@ungdomslag.no eller tlf/sms til 97403699 så snart som råd, og SEINAST LAURDAG 05.11.16