Ny foldar om branntryggleik

Krava til branntryggleik endrar seg stadig. Som huseigar er du sjølv ansvarleg for å halde deg oppdaterte på kva krav som til einkvar tid gjeld for ditt forsamlingshus.

Som frivillig er det ikkje alltid lett å ha oversikt over kva krav som gjeld til einkvar tid for forsamlingshus. Huset i bygda har difor utarbeida ein foldar med kortfatta oversikt over nokre viktige punkt i gjeldande lovverk.

Om de ynskjer å få folderen tilsendt, ta kontakt med Christoffer Knagenhjelm, e-post: christoffer@ungdomslag.no

Foldar - branntryggleik (pdf)

Biletet er av Stedjetunet som brann ned 3.desember 2017.

Attgjeven med løyve frå Porten.no.