Nye regionsamlingar på trappane!

Til hausten planlegg vi samlingar i Førde, Fjaler, Hyllestad, Flora. Vi arbeider òg med å få på plass ei samling i Indre Sogn. Dato og stad for Indre Sogn kjem vi tilbake til.

  • Førde, Viking Ungdomshus: onsdag. 13. september
  • Fjaler, Trudvang Ungdomshus (Dale): 20. september
  • Hyllestad, Øen grendahus: onsdag, 18. oktober
  • Flora, Brandsøy grendahus: onsdag, 25. oktober

Tidspunkta for møta er 19.30-21.30

Samlingane er opne for alle forsamlingshus.

Invitasjon med program vert sendt ut på e-post. Dersom huset ditt ikkje er registrert i husdatabasen, sendt gjerne e-post med litt informasjon om huset, på christoffer@ungdomslag.no