Nyheitsbrev januar 2018 - Regionsamlingar og tilskotsordningar

Her finn de føreløpig oversikt over regionsamlingar for 2019 i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Har de planar om t.d. utbetring av huset, er det lurt å starte planlegginga no.
Nokre aktuelle ordningar:
- Desentralisert ordning til kulturbygg (ta kontakt med din kommune når det gjeld søknadsfrist).
- Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane sin tilskotsordning til lokale kulturbygg (15. April).
- I Møre og Romsdal kan ein t.d. ta kontakt med Sparebank1-alliansen

Hugs og at det er mogleg å søke støtte til aktivitetar!

I veke 2 vert oversikta over tilskotsordningar på nettsida til huset i bygda oppdatert