REGIONSAMLING FOR ORGANISASJONSEIGDE KULTURBYGG I EID KOMMUNE

Måndag 23.mai vert det informasjonsmøte for dei som sit i styra for ulike lokale kulturbygg i Eid kommune. Vertskapet er Lagshuset Fram på Stårheim.

Tema for Regionsamlinga vert m.a. Aktivitet og økonomi, Søknadsskriving og tilskotsordningar, samt informasjon frå Eid kommune og Eid Frivilligsentral.

Regionsamlinga er gratis. Vi håpar mange set av kvelden og vert med på dette nyttige møte.

Påmeling INNAN FREDAG 20.MAI til husetibygda@ungdomslag.no eller sms/tlf 97403699.

Hjerteleg velkomen!