SØKNADSKURS MED FOKUS PÅ BUDSJETTSKRIVING

Pål Fidjestøl, kultursjef i Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane,  vil gi deltakarane ei grundig innføring i desse viktige temaene. Han er ein erfaren kursleiar, og har reist land og strand rundt i Sogn og Fjordane for å halde søknadsskrivingskurs.

Han set også kursen til Kulturbyggkonferansen i Lagshuset Fram på Stårheim laurdag 12.november. Her gir han deltakarane nyttige tips og idear om søknadsskriving generelt, og med eit spesielt fokus på korleis du kan setje opp eit godt budsjett.

Dette bør du ikkje gå glipp av!

Ynskjer du å vere med på Kulturbyggkonferansen, meld deg på til prosjektleiar for Huset i bygda, Ingunn Nyheim, snarast råd og seinast 05.11.16. Send e-post til husetibygda@ungdomslag.no eller sms/ring tlf 97403699.