TEMAMØTE : LOKALE KULTURHUS I LUSTER KOMMUNE

Torsdag 07.04 kl 1900 på Rådhuset i Gaupne

  • «Huset i bygda» ved Ingunn Nyheim
  • Grendahuset på Indre Hafslo presentert av Morten Listou og Thorvald Moen
  • Kommunal plan for lokale kulturhus. Erling Bjørnetun orienterer om planprosess

VIKTIGE TEMA FOR DEG SOM ER ENGASJERT I DRIFT, AKTIVITET OG UTVIKLING I EIT AV DEI PRIVATE KULTURBYGGA I LUSTER (UNGDOMSHUS, GRENDAHUS, BYGDAHUS, SAMFUNNSHUS, LAGSHUS, BEDEHUS).

Enkel servering. Få med fleire og kom!

Arrangør: LUSTER FRIVILLIGSENTRAL, FRIVILLIGSKULEN, LUSTER KOMMUNE OG PROSJEKTET «HUSET I BYGDA