VELKOMEN TIL REGIONSAMLING I NAUSTDAL

REGIONSAMLING FOR ORGANISASJONSEIGDE KULTURBYGG I NAUSTDAL KOMMUNE  I INSTEDALEN GRENDAHUS ONSDAG 07. DESEMBER KL 19.00 – 21.30

Målgruppe : Alle som er med å driftar eit organisasjonseigd kulturbyggi Naustdal kommune (grendahus, lagshus, ungdomshus, samfunnshus, bygdahus, bedehus)

  • Velkomen til Instedalen grendahus
  • Om ”Huset i bygda” (Ingunn Nyheim, Prosjektleiar for ”Huset i bygda”)
  • Aktivitet og økonomi (Ingunn Nyheim)
  • Er det noko frivilligsentralen kan hjelpe «Husa i bygda» i Naustdal med? Div. info frå Naustdal Frivilligsentral. (Torill Hukset, Dagleg leiar Naustdal Frivilligsentral)
  • Søknadsskriving og tilskotsordningar  (Ingunn Nyheim)

Det vert enkel servering. Kveldssamlinga er GRATIS.

PÅMELDING INNAN FREDAG 01.DESEMBER.  Send e-post til : husetibygda@ungdomslag.no eller send sms/ring til mobil 97 40 36 99