Brev til bygda

For mange er det ein utfordring å skape større engasjement og aktivitet i huset, samt betre økonomi.  Det heile kan starte med eit brev til bygda. Vi har laga ein mal for eit brev til bygda som de kan bruke som utgangspunkt for dykkar eige innhald og utforming. Malen finn du her.


Fleire døme

Her vil vi legge ut fleire døme på korleis ein kan utforme brev til bygda. Har du seit du vil dele med andre? Send det til oss på husetibygda@ungdomslag.no