Kontaktinformasjon

Huset i bygda Sogn og Fjordane

Christoffer Knagenhjelm, rådgjevar
Tlf. + 47 480 04 817
christoffer@ungdomslag.no

 

Huset i bygda Møre og Romsdal

Siri Skjerve, prosjektleiar
Tlf. + 47 970 83 410
siri@ungdomslag.no

 

Huset i bygda Hordaland

Inger Johanne Ruset, prosjektkoordinator nasjonalt
Tlf. + 47 411 40 123
inger.johanne@ungdomslag.no