Kontaktinformasjon

Huset i bygda Sogn og Fjordane

Christoffer Knagenhjelm, rådgjevar
Tlf. + 47 480 04 817
christoffer@ungdomslag.no

 

Huset i bygda Møre og Romsdal

Inger Johanne Ruset, nasjonal prosjektkoordinator
Tlf. + 47 24 14 11 13
inger.johanne@ungdomslag.no