Økonomi

Økonomi er hovudtyngda av arbeidet med å drifte eit organisasjonseigd hus. På denne sida kan du finne nyttig informasjon som steg for steg viser deg korleis du kan betre økonomien i ditt hus.

Kvar startar vi?

Start med å få oversikt over økonomien, kva utgifter har vi og kva inntekter. Når ein har tala forann seg kan ein sjå på kva ein kan gjere for å betre situasjonen. Men det er også viktig å sjå på kva er driftsutgifter og kva er vedlikehaldsutgifter. Kva er det vi treng å auke og kor mykje treng vi til kvar av desse to postane.

Kan utgiftene kuttast?

 • Straumsparande tiltak
 • Forsikring

Kan inntektene aukast?

 • Leigeinntekter
 • Tilskot
 • Sponsing og gåver
 • Medlemskontingent

Malar

 • Budsjett
 • Rekneskap
 • Gåvebrev
 • Sponsorat
 • Medlemsbrev