Vedlikehald

Når ein eig eit hus er det viktig å regelmessig tilsyn og vedlikehald av eigendomen. Om ikkje vil det bli eit stort etterslep på vedlikehald og ein vil få større utfordringar både arbeidsmessig og økonomisk. Vi har laga eit skriv om vedlikehald og eit forslag til vedlikehaldsplan. I arbeidet med å søke støtte og skrive søknader og prosjektplanar kan denne vedlikehaldsplanen vere til god nytte. Om ein kontinuerlig fyller ut planen og legg inn prisar og planlagt gjennomføring vil ein ha det lett tilgjengelig når ein finn ei støtteordning som passar til tiltaket. Styret vil også på denne måten ha god oversikt over kva som er viktig å prioritere.