Tilskotsordningar

Det er ei rekke tilskotsordningar som ein kan søkje midlar frå.

Nokre av tilskotsordningane er avgrensa til fylke eller vern- og vedlikehald av bygg. Andre ordningar er retta mot ulike former for aktivitetar. Under kan du laste ned pdf. filar med lenker til tilskotsordningar, stiftingar eller andre ordningar som er relevant for lokale kulturbygg. Dokumenta vart sist oppdatert 7.1.2019

Oversikt over tilskotsordningar