Huset i bygda inviterer med dette til hussamling i Berle grendahus, Bremanger kommune

Huset i bygda inviterer med dette til hussamling i Berle grendahus, Bremanger kommune.

Dato og tidspunkt: onsdag 13. mars. Kl. 18.30 – 20.30 
Påmelding innan måndag 11. Februar

For påmelding:
E-post: christoffer@ungdomslag.no
eller send SMS/ring til mobil 480 04 817
(Hugs å skriv namn på deltakar/kulturbygg og ev. e-post)

Hussamlingane er viktig møteplass for huseigarar, for å utveksle erfaring og få tilført nye idear og kunnskap om t. d. aktivitetar, økonomi og søknadsordningar. Vi voner difor at de finn samlinga interessant og håpar å sjå dykk i Norddalsfjorden!

Del gjerne invitasjonen med andre som har interesse av å delta på samlinga.

På vegne av Huset i bygda håper eg òg at dei som ikkje har registrert seg i husdatabasen nyttar høve til dette (sjå vedlegg).

Meld inn endringar av kontaktperson til ditt kulturbygg:
Huset i bygda sender ut aktuell informasjon på e-post til kontaktpersonane i kulturbygga i Sogn og Fjordane.

Difor er det viktig at vi har riktig og oppdatert e-postadresse. Dersom du ikkje lenger sit i styret for det lokale kulturbygget, gje ei tilbakemelding med rett kontaktinfo til Huset i bygda, ved Rådgjevar Christoffer Knagenhjelm, Tlf. 480 04 817/e-post christoffer@ungdomslag.no

Invitasjon til hussamling