VELKOMEN TIL REGIONSAMLING I AURLAND KOMMUNE

INFORMASJONSMØTE VERT I TRUDVANG UNGDOMSHUS, AURLANDSVANGEN TORSDAG 17.03.16 KL. 19.30 - 21.30

SAKER:

  •  Om "Huset i bygda"
  • Aktivitet og økonomi – tips og idear
  • Tilskotsordningar og søknadsskriving
  • Oppstart og informasjon om Kulturminneplan for Aurland kommune.

Denne samlinga er for alle som er med å driftar eit organisasjonseigd kulturbygg (grendahus, ungdomshus, samfunnshus, bygdahus, bedehus, lagshus, m.m. ,samt sogelag, grendalag, m.m.) Det vert enkel servering. Kveldssamlinga er GRATIS.

PÅMELDING INNAN SØNDAG 13.MARS Send e-post til : husetibygda@ungdomslag.no eller send sms/ring til mobil 97 40 36 99 (Hugs å skriv namn på deltakar / kulturbygg og e-post)

VELKOMEN